14/06/2018
9693

Yem Bitkisi Tohumu Fiyatları

Yem bitkisi tohumu fiyatları firmamızda ucuz rakamlıdır. Yem bitkisi tohumu fiyatları içinde en pahalı gazal boynuzu en ucuz rakamlı olanı ise tritikale ve adi fiğ tohumudur. İtalian ryegrass yem bitkisi tohumu fiyatları orta derced e (kg 15 tl ) pahalıdır. Yonca yem bitkinin tohum fiyatları ithal yonca tohumu çeşitlerinde  25-35 tl arasındadır. Teff grass tohumu fiyatları kg fiyatı perekende 35 tl dir. Sorgum sudan otu tohumu fiyatı perakende 9-10 tl dir. Tatlı sorgum tohumu fiyatı 14 tl dir. Slajlık soya fasulyesi kg 7.5 tl dir. 

Yukardaki fiyatlar 2018 yılı haziran ayı fiyatlarıdır.

Yem bitkisi olmadan hayvan beslemek mümkün değildir. Yem bitkisi geviş getiren küçük baş ve büyükbaş hayvanların ana besin kaynağıdır. Yem bitkisi atlar içinde aynı düzeyde önemlidir. Günümüzde hayvansal üretimin ve ürün değerlerinin artmasında yem bitkilerinin payı bilinenden daha fazladır. Çünkü zamanla daha iyi anlaşılan gerçek yem bitkileri ile beslenen hayvanlardan daha yüksek nitelikli hayvansal ürün alındığıdır. İnsanların sağlıklı beslenmesi yeterli ve kaliteli hayvansal gıdaları tüketmelerine bağlıdır. Kaliteli hayvansal gıdalar da yeterli ve nitelikli yemlerle beslenen hayvanlardan sağlanabilir. Dengeli besleme hayvanlara kaba ve kesif yemlerin belirli oranlarda  verilmesi ile olur.

Yem bitkileri hayvan beslenmesinde en ucuz ve en kaliteli kaba yem kaynaklarındandır. Tüketildiğinde hayvan tarafından hayvan sağlığına zarar vermeyen, hayvansal ürünlerin niteliklerini olumsuz yönde etkilemeyen  ve bünyelerinde  hayvanlara yararlı besin maddelerini içeren inorganik ve organik bileşikler yem olarak tanımlanabilir. Yemler içerisindeki besin maddelerinin oran ve sindirilme derecelerine göre  kaba yem ve kesif yem olarak ikiye ayrılır.

Kaba yem ihtiyacı
Hayvan beslemede  hayvanlara her gün canlı ağırlığının %10 na eşdeğer miktarda yeşil veya % 2.5  miktarı kadar  kuru kaba yem verilmesi öngörülür. 18-20 ton yeşil yem veya  4-5 ton kuru kaba yemdir. Yaklaşık 11 milyon  büyükbaş hayvan varlığımız olduğu göz önünde bulundurulursa  yıllık kaba yem ihtiyacı 45-50 milyon ton kuru ot kadardır.

Hayvanlarımız kaba yem ihtiyaçlarını üç ana kaynaktan sağlamaktadırlar. Bunlardan ilki çayır mera ve yaylalarda biçilen veya  otlanan otlar olup üretimin 12-15 milyon tonunu yılda karşılanır. İkinci ana kaynak ise tarım alanlarında yetiştirilen yonca,korunga,fiğ,çim mısır darı,yem şalgamı ,italyan çimi(italian ryegrass),teff grassve yapay çayır mera vb yem bitkilerinden elde edilen kaliteli kaba yem yemlerdir. Toplam  1.207.810 ha yem bitkileri ekim alanından yaklaşık 4.5 milyon ton /yıl kuru ot ve 14.5 milyon ton mısır mısır hasılı üretilmektedir (anonim 2006). Üçüncü ana kaynak ise  tarla artığı olarak tanımlanan sap saman vb tarım ürünleri kalıntıları ise  15 milyon ton/yıl kadardır.

Uzun yıllardan beri süregelen bilinçsiz yararlanma çayır meralarımızın verim ve beslenme değerlerinin önemli bir bölümünü kaybetmelerinin sebebidir. Sonuç da da burralardan yeterli ve kaliteli yem üretilmemekte, mevcut  açık da anız artıkları tahıl samanları ve taneleri için hasat edilen bitkilerin kalıntıları ve samanlar samanlar ile kapatılmaktadır.

Yem bitkileri yemi

Hayvan beslemede yonca, korunga, çim, ayrık, brom ve benzeri bitkilerin otları kaba yem, burcak, koca fiğ, arpa, yulaf gibi bitkilerin taneleri de kesif yem olarak değerlendirilir. Var olan  kaliteli kaba yem sorunumuzun çözümü meraları ıslah etmek ve en azından buna kaynak olan  yem bitkileri tarımını  genişletmek ve geliştirmek, doğru üretim yöntemleri uygulayarak birim alandan daha fazla verim almak, değişik  iklim ve toprak koşullarında yetişebilecek alternatif  yem bitkisi  çeşitleri ve türlerini artırmakla mümkündür.