11/08/2021
3339

Çayır Mera Tohumu Fiyatları

Yıllara Göre Çayır Mera Tohumu Fiyatları şu şekildedir

2021 yılı Çayır Mera Tohumu KG fiyatı 55 TL
2020 yılı Çayır Mera Tohumu KG fiyatı 47 TL
2019 yılı Çayır Mera Tohumu KG fiyatı 40 TL
2018 yılı Çayır Mera Tohumu KG fiyatı 38 TL
2017 yılı Çayır Mera Tohumu KG fiyatı 32 TL
2016 yılı Çayır Mera Tohumu KG fiyatı 25 TL
2015 yılı Çayır Mera Tohumu KG fiyatı 23 TL

Çayır mera tohumu dekara 5 – 6 kg ekilir. Ekimleri Eylül başından itibaren başlar ve Aralık sonuna
kadar devam eder ya da erkenci ilkbaharda ekilir.Yapay çayır merada inek otlayacaksa ilkine biçim yapmayı tavsiye etmekteyiz. Ama küçükbaş koyun,
keçi otlayacaksa ilkine biçmeye lüzum yoktur.

Eskiden atalarımız çayır ve otlaklarda hayvanlarını otlatmaktaydılar. Son dönemde kapalı ahırlara
mahkum edilen hayvancılığımız karlılıktan uzak bir noktaya gelmiştir. Köy meralarımız fakirleşmiş ve
zayıflamıştır.Mera ıslahı konusunda ciddi çalışmalar ve uygun tohumlar kullanılmalıdır. İşletmeler kendi arazilerinde suni çayır mera arazileri kurmalıdırlar.

Yapay çayır mera arazisi 2 ya da 3 parçaya bölünür. 20’şer gün aralıklarla dönüşümlü olarak arazi otlatılır. Bir tarafın bakım, sulama ve gübrelemesi yapılırken hayvanlar diğer parçaya alınır. Mera otunun ömrünü çamurda otlatmak kısaltır. Yapay çayır mera arazisi çamurken kesinlikle hayvanlar bırakılmamalıdır.Çayır mera yem bitkisi arazisinde otlayan hayvanlarda en az %20-25 verim artışı gözlenir. Biz hayvancılığı masrafsız hale getirmediğimiz müddetçe hayvancılıkta dışa bağımlılıktan kurtulmamız mümkün değildir. Her geçen gün çayır mera arazilerimizi arttırmak ve yenilemek durumunda olmalıyız. Şuana kadar Torunoğlu Tohumculuk milyonlarca dekar çayır mera kaba yem bitkisi tarlaları ektirmiştir. Bu arazilerde mükemmel neticeler alınmaktadır.

İlk kez ticari olarak çayır mera tohumunun satışını 1999 yılında Torunoğlu Tohumculuk başlatmıştır. Suni çayır mera yem bitkisini tüm Türkiye’ye firmamız yaymıştır.

Çayır mera tohumu tercihinde kalite ve üstün verim konusunda firmamız seçici olmuştur. Oluşan pazardan istifade etmek isteyen kötü niyetli satıcılar çim karışımlarını mera otu tohumu diye satmaktadırlar. Bunlara çiftçilerimizin iltifat etmemeleri gerekmektedir.Yapay çayır mera tohumu satın alırken firmamıza sormadan hareket etmeyiniz.
Yapay çayır mera tohumlarımız ithal, OECD belgeli ve ot tipidir.

Çayır mera tohumu sipariş hattı:
0532 266 40 41 – 0322 239 88 08