16/09/2022
1770

Mera Karışımı

Mera karışımı tohumları çok yıllıktır, iklim müsait olduğunda 12 ay yeşil kalma özelliği vardır. 12 ay yeşil kalan mera hayvanların her daim ot ihtiyacını rahatlıkla karşılar. Birçok farklı mera bitkilerinin bir araya getirilmesi sonucu uzun ömürlü mükemmel verimli birbiriyle uyumlu, adaptasyon kabiliyeti yüksek bitkiler bir arada ot üretirler. Firmamız 1999 yılında ticari olarak mera karışımı tohumlarını Türkiye’ye ilk kez Torunoğlu Tohumculuk kazandırmış ve ülke sathına yaymıştır. Mera karışımı mantık olarak buğdaygil ve baklagil karışımlarından oluşmaktadır. 

5 yıl yeşil kalan mera bitkisini Torunoğlu Tohumculuk yurt genelinde 1999 yılından bu tarafa yoğun şekilde ekimini yaptırmaktadır. 5 yıl yeşil kalan mera yem bitkisini ülkeye ilk kez kazandırıp ülke geneline yayan sektörün öncü firmasıdır. 

Hayvancılıkta ileri noktalarda olan ülkeler mera karışım tohumları ekimine büyük önem vermektedirler. Hayvanın ana yem kaynağı mera otlarıdır. Bunun bilincinde olan Torunoğlu Tohumculuk hayvanları fabrika yemlerinden uzaklaştırıp yapay çayır mera tarlalarında otlatmayı hedef edinmiştir.

Bu günün şartlarında yüksek yem girdileri nedeniyle hayvancılık yapmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Yeme dayalı hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçiler ahırlarını boşaltıp, hayvanlarını kesime göndermek durumunda kalmaktadırlar. Yem bitkisi kaba yeme dayalı hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçiler ise yem maliyetlerini çok aza indirdiklerinden yüksek yem fiyatlarından etkilenmemektedirler.

Mera karışımı tohumlarımız Türkiye genelinde birçok bölgede aradan uzun yıllar geçmesine rağmen, hatta 22 yıl olmasına rağmen hala bozulmadan devam eden mera karışım tarlalarımız vardır. Mera karışımı tarlalarının ömrünü çamurda otlatmak azaltır. Bir de aşırı otlatmalardan kaçınmak gerekir. Kısa otlatmalar da mera karışım arazilerine zarar verir.

Yapay merada koyunculuk yem maliyetleri olmadan masrafsız olarak yapılabilinir. Koyun yapay merasında otlayan koyunlara hiç yem vermeye lüzum yoktur. 

Mera karışımı protein değeri ve besin değeri çok yüksektir. Hayvanlarda büyük et ve süt artışı yapar. Hayvanların dengeli ve sağlıklı olmasını sağlar. Yapay merada otlayan hayvanlar büyük bir keyifle otları koparıp yerler. Türkiye’de at yetiştiricileri de mera karışım tohumlarına ilgi duymaktadırlar. Bugüne kadar bir çok at hara yetiştiricisine yapay mera karışımları kurduran firmamız hassasiyetle mera karışımı ekimini doğru şekilde tarif etmekte ve sonraki yıllarda mera karışım tarlalarını takip etmektedir. Verimlerin yüksek olması için gübreleme ve özel teknoloji bitki besleme ürünlerimizle çiftçilerimizi doğru şekilde yönlendirmekteyiz.

Suni mera karışımı ekimleri (yapay mera karışımı) bu ülkenin hayvancılığını yem girdabından kurtaracak, hayvancılara nefes aldıracak doğru bir uygulamadır. Torunoğlu Tohumculuk olarak bugüne kadar milyonlarca dekar arazide suni mera karışımı ekimleri gerçekleştirmiştir. Tohumlarımız uluslararası sertifikaya sahip (OECD sertifikası ), orijinal ot tipidir.

Mera karışımı tohumları için firmamızı arayabilirsiniz.

0532 266 40 41 – 0322 239 88 08 – 0322 239 88 09