12/08/2021
4368

Yapay Çayır Mera Nedir?

Yapay çayır mera nedir sorusuna verilecek en güzel cevap, yapay yollardan bir araya getirilen tohumların doğal meraya alternatif olarak ekilerek mera ve otlakların oluşturulmasıdır.

Yapay çayır mera tohumunu ticari olarak ilk kez Torunoğlu Tohumculuk firması 1999 yılında Türkiye’de dağıtımına başlamıştır. Yoğun bir tanıtım ve yayım çalışması yapmıştır. Türkiye genelinde milyonlarca dekar yapay çayır mera arazisi oluşturulmasını sağlamıştır.

 Yapay çayır mera tohumlarımız birbiriyle uyumlu birçok yem bitkisi çeşidinden oluşmaktadır. Yapay
çayır mera bitkilerini inek, manda, at, koyun, keçi ve kanatlılar severek tüketir. Hayvan besleme
açısından çok kıymetli bir yem bitkisidir.

Dekara 6 kg ekilir. Ekim zamanı sonbahar ve erkenci ilkbahardır. Ekim derinliği 1 – 2 cm derinliğe düşecek şekilde yapılır. Tohumlar çıkana kadar sürekli sık sık sulanır. Üzerine kimyasal gübre ve yaprak gübreleri atılır.Eski dönemlerde hayvanlarımız meralarda ve dağlarda otlamaktaydı. Sonraki yıllarda ölümcül bir hata
yapıldı hayvan besleme açısından. Hayvanlar kapalı ahırlara mahkum edildi. Bu ahırlarda hayvan
beslemek hem çok pahalı hem de birçok sağlık sorunuyla çiftçi karşı karşıya kalmıştır. Çiftçiler bunlara
çözüm üretmekte çok zorlandılar. Aşırı yem pahalılığından çiftçiler hayvanlarını kestirip, yok pahasına hayvanlarını sattılar. Tarihten beri gelen hayvancılık anlayışımızı ortadan kaldırıp, suni bir hayvan yetiştiricilik alışkanlığı edindik. Hayvanların tekrar ucuza beslenebilmesi ve sağlıklı hayvancılık yapılabilmesi için yapay çayır mera arazileri oluşturmak durumundayız.

Yapay çayır mera ekili arazi büyükbaş hayvanlarda önce bir kez biçilerek köklenmesi teşvik edilir. Sonraki dönemde otlatılır. Küçükbaş hayvanlarda ilkine biçmeye lüzum yoktur.Hayvancılıkta yapay çayır mera çok yüksek verim artışına sebep olur. Hayvanlar yapay çayır mera
arazisinde otlamaktan büyük keyif alırlar. Birçok tırnak, ayak sağlığı, mastitis gibi sorunlar ortadan
kalkar. Hayvanların süt miktarlarında ciddi yükselişler ortaya çıkar.

Yapay çayır meralarımızın en az 5 – 6 yıl ömrü vardır. Önceki yıllarda Türkiye genelinde ektirdiğimiz
yapay çayır mera tarlalarımızdan 22 sene olmasına rağmen hala devam eden arazi mevcuttur. Çiftçiler bu arazileri gözü gibi korumaktadır.Türk hayvancılığının kurtuluşu yapay çayır mera arazilerini çoğaltmakla mümkün olacaktır. Köy
meralarının da mera ıslahı yapılarak, yapay mera tohumları ekilmesi doğru olacaktır. Piyasada yapay mera adı altında satılan çim karışımlarına aldanmayınız. Bizim karışımlarımız ithal ot tipi yem bitkilerinden oluşmaktadır.

Yapay Çayır Mera Tohumu Sipariş Vermek ve Bilgi Almak İçin Arayınız.
0 532 266 40 41 – 0 322 239 88 08