14/06/2018
80306

Reygras Tohumu Fiyatı

Reygras tohumu fiyatı Torunoğlu Tohumculukda uygun rakamlıdır. Reygras tohumu alırken İihal OECD sertifikalı orjinal tohumu satın alınız. Aldanmamak için eskişehir cimini satın almayınız. Bazı fırsatcı kişiler reygras adı altında çiftcilere eskişehir çimi satmaktadırlar.

Reygras tohumundan dekera 5 kg ekilir. Tohum ekilirken çok düzgün bir tohum yatağı hazırlanır. Reygras tohum ekim derinliği 1-2 cm dir. Tohumlar yaklaşık 1 haftada çimlenip toprak yüzeyine çıkar.

Reygras tohumu ne zaman ekilir?
Reygras otu tohumu ağustos ortasından ihtibaren ekiim başlar aralık sonuna kadar devam eder. İlkbahar ekimini tavsiye etmiyoruz. Çünkü reygras otu bitkisinin soğuklama (kışlama) isteği vardır. İlkbahar ekimi başarısız olmaktadır ve boy yapmamaktadır.

Reygras otu gübreleme
Taban gübresi olarak dekera 20 kg 20-20 atılır. Bitki çimlendikten 15 gün sonra üzerine dekera 15-20 kg üre gübresi atılır. Bazı durumlarda da çinkolu iz elementli yaprak gübresi deniz yosunu ve hümik asit karıştırılıp taralla bitkinin üzerine atılır.

Reygras otu ne zaman biçilir?
Reygras otu bitkisi 35-40 cm boyda biçilmesi tavsiye edilir. Çünkü en yüksek proteini bu boyda taşımaktadır. Bitki 1.5 m boya kadar yüksele bilmektedir. Çok fazla boylanırsa selüloz oranı yükselmekte ve proteini azalmaktadır.

Reygras otu nası hasad edilir?
Reygras otu otlatmak için mera olarak kullanılır. Tamburlu ot biçme makinasıyla, ot slaj makinasıyla ve enria ot biçme römorkuyla biçilir. Kuru ot ve slaj olarak depolanır.

Reygras otu besin değerleri
Reygras otunun yeşil aksamında %22 üzerinde slajında %19.2 ham protein, kuru ot  balyasında % 12 ve üzerinde  ham protein vardır.

Reygras yetiştiriciliği nasıl yapılır?
Reygras otu yetiştiriçiliği aynı buğday yetişdiriciliğindeki olduğu gibidir. Reygras buğdaygil ailesinden bir bitkidir. Davranışları buğdayda olduğu gibidir.
Reygras otunda geniş yapraklı yabani ot çıkarsa bitki dört yaprak aşamasındayken amin grubu ve ester grubu ilaç atılır. Bu ilaçlar aynı zamanda buğdaya da atılmaktadır.

Reygras otu kaç kez biçilir?
Kuru arazide 2-3 kez sulu arazide 5-6 kez biçilir. İlk biçim ekim tarihinden 35-40 gün sonra olur. Sonrasında her 20 günde bir biçilir. Bir biçimde dekerdan 2.5- 3 ton yeşil ot alınır. Toplam biçimlerde dekardan 15 ton yeşil, 4 ton kuru ot alınır.

Hayvanlara hem mera olarak yedirilit hemde günlük yeşil biçerek yedirilir. Fazlası kuru ot ve slaj yaparak depolanır. Bu kışlık yem bitkisi ülkemizin kaba yem açığını kapatmada çok önemli bir yer tutmaktadır.