06/01/2022
3304

Silajlık Mısır TohumuSilajlık mısır tohumu Dünya’da en yaygın en ekilen kaba yem bitkisidir. Silajlık mısır tohumu ekilişi ülkemizde son 35 yıldır ekimi yoğunlaşmıştır. Silajlık mısır tohumu ülkemizde yerli olarak yabancı firmalar ve yerli tohum firmaları nezdinde üretimi yapılmaktadır. Silajlık mısır hayvan beslemenin en önemli yem bitkisidir.

Hayvan besleme için stratejik stratejik Silajlık Soya ile beraber şu şekilde ekilmesini tavsiye etmekteyiz. Tarla ikiye bölünür. Tarlanın yüzde atmışına silajlık soya, yüzde kırkına silajlık mısır olacak şekilde ekimi yapılmaktadır. Bu şekilde silajlık mısır ile soyanın beraber ekilmesinde ki gaye silajlık mısırın proteinini yüksek değerlere taşımak için proteini yükseltmek içindir.
Silajlık mısır soya karışımlarından tüketen hayvanlarda en kötü şartlarda %50 yem tasarrufu, aynı
zamanda %15-20 süt verim artışı sağlanır.

Silajlık mısır 90 gün ile ortalama 120 gün arasında gelişimini tamamlayıp hasada gelmektedir. Hasat edilen silajlık mısırlar ya vakumlu paketler halinde ya da silaj çukurlarına dökme halinde yapılır, saklanır. Silaj yaparken mısır silaj inekulantı kullanmakta ve silaj kalitesi açısından büyük fayda vardır. Hem mısır silajının küfsüz kaliteli silaj olmasını sağlar. Hem de silaj olum zamanını kısaltır. Firmamız İtalyan üretimi Avrupa’nın en iyi silaj katkılarından satış yapmaktadır.

Son yıllarda KKTC’de yeteri kadar silajlık mısır üretimi yapılmadığı için, Kıbrısa da mısır silajı ihracatı ülkemiz tarafından yapılmaktadır. Firmamız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde silajlık mısır tohumu ve diğer yem bitkisi tohumlarının satışını gerçekleştirmektedir. Ada hayvancılığının gelişmesi için KKTC’ye tohum ihracatını firmamız çok önemsemektedir.

İnsanımızın sağlıklı hayvansal gıdalarla beslenebilmesi için, hayvansal gıda üretimimizi arttırmamız büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımızın zihinsel ve bedensel yönden sağlıklı gelişebilmeleri için hayvansal gıda tüketilmesi bir zorunluluktur. Ülkemizin kaba yem açığını hızla kapatarak hayvansal üretimimizi gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştırmak zorundayız.
Silajlık mısır tohumu yaz ikliminin en kısa olduğu Doğu Anadolu’da dahi sorunsuz yetiştiriciliği
yapılabilmektedir. Son yıllarda tüm ülke genelinde geniş alanlarda silajlık mısır ve silajlık soya beraber ekilerek yem belasından çiftçilerimiz kurtulmaya başlamışlardır.

Ülkemizde faaliyet gösteren silajlık mısır tohumu üreten firmaların silajlık mısır tohumu çeşitleri
aşağıdaki gibidir:

Green Life Silajlık Mısır Tohumu Çeşitleri
Macha Silajlık Mısır Tohumu
Hammer Silajlık Mısır Tohumu
Simon Silajlık Mısır Tohumu
Polen Tohumculuk Silajlık Mısır Tohumu Çeşitleri
Torro Silajlık Mısır Tohumu
PL 712 Silajlık Mısır Tohumu
Ranger Silajlık Mısır Tohumu
LG silajlık Mısır Tohumu Çeşitleri
Truva Silajlık Mısır Tohumu
30709 Silajlık Mısır Tohumu
Dekalb Silajlık Mısır Tohumu Çeşitleri
C955 Silajlık Mısır Tohumu
DKC 6442 Silajlık Mısır Tohumu
DKC 6777 Silajlık Mısır Tohumu
DKC 7084 Silajlık Mısır Tohumu
DKC 7240 Silajlık Mısır Tohumu
May Silajlık Mısır Tohumu Çeşitleri
Hido Silajlık Mısır Tohumu
Everest Silajlık Mısır Tohumu
94MAY66 Silajlık Mısır Tohumu
Pioneer Silajlık Mısır Tohumu Çeşitleri
P30B74 Silajlık Mısır Tohumu
PR31Y43 Silajlık Mısır Tohumu
PR31G98 Silajlık Mısır Tohumu
PR32W86 Silajlık Mısır Tohumu
P1445 Silajlık Mısır Tohumu
P9241 Silajlık Mısır Tohumu
Masseeds Silajlık Mısır Tohumu Çeşitleri
Pelota Silajlık Mısır Tohumu
Mas55N Silajlık Mısır Tohumu
Calcio Silajlık Mısır Tohumu
Mas73E Silajlık Mısır Tohumu
Mas75A Silajlık Mısır Tohumu
BC Institut Silajlık Mısır Tohumu Çeşitleri
Valbom Silajlık Mısır Tohumu
KWS Silajlık Mısır Tohumu Çeşitleri
Kalumet Silajlık Mısır Tohumu
Kilowatt Silajlık Mısır Tohumu
KWS 5581 Silajlık Mısır Tohumu
Otello Silajlık Mısır Tohumu
Agromar Silajlık Mısır Tohumu Çeşitleri
AGM 1403 Silajlık Mısır Tohumu
Colonia Silajlık Mısır Tohumu
Sancia Silajlık Mısır Tohumu
DS 0224 Silajlık Mısır Tohumu
PAN 34015 Silajlık Mısır Tohumu

Silajlık mısır tohumu çeşitleri ve silajlık mısır tohumu fiyatları hakkında bilgi almak için iletişime
geçebilirsiniz.

0532 266 40 41 – 0530 300 52 73 – 0322 239 88 08 – 0322 239 88 09