13/06/2018
113693

Yem Bitkisi Tohumu Çeşitleri

 • Sorgum SudanOtu : Tek yıllık yem bitkisi.
 • Sılajlık Mısır Tohumu : Tek yıllık yem bitkisi.
 • Yonca Tohumu: 5-7 yıllık yem bitkisi.
 • Adi Fiğ : Tek yıllık yem bitkisi.
 • Macar Fiğ : Tek yıllık yem bitkisi.
 • Yem Bezelyesi: Tek Yıllık Yem Bitkisi
 • 5'li Karışım: Tek Yıllık Yem Bitkisi
 • Korunga : 3 yıllık yem bitkisi.
 • Teff Grass ot tipi : Tek Yıllık Yem Bitkisi
 • Italian Ryegrass: Tek Yıllık Yem Bitkisi  
 • Slajlık Soya Fasulyesi: Tek Yıllık Yem Bitkisi 
 • Hayvan Pancarı: Tek Yıllık Yem Bitkisi
 • Yumrulu Hayvan Şalgamı: Tek Yıllık Yem Bitkisi
 • Rodos Otu: 3 Yıllık Yem Bitkisi
 • Yapay Çayır Mera: 5 Yıllık Yem Bitkisi
 • Maralfalfa: 3 Yıllık Yem Bitkisi
 • Chiko Yem Bitkisi: 5-7 Yıllık Yem Bitkisi
 • Plantain Yem Bitkisi: 3-5 Yıllık Yem Bitkisi
 • Şeker Sorgumu: Tek Yıllık Yem Bitkisi 
 • Guinea Grass: 3-5 Yıllık Yem bitkisi
 • Festulolium: 3-5 Yıllık Yem Bitkisi

İthal yem bitkisi tohumlarımız OECD Sertifikalıdır. Yerli üretim yem bitkisi tohumlarımız sertifikalıdır. Firmamız sertifikasız tohum satmamaktadır.

Aküçgül (Trifolium Repens)
Ömrü : Çok yıllık
Boy : Yarı yatık.
Ekim Oranı : 1-2 Kg

 • Uzun ömürlü çok yıllık bir baklagil yem bitkisidir.
 • Kısa boylu stolonlu bir bitki olması nedeniyle genellikle otlatmak amacıyla yetiştirilir.
 • Sulanabilen ve düzenli yağış alan bölgelerin bitkisidir.
 • Otlatmaya ve çiğnenmeye çok dayanıklıdır.
 • Bitkinin gövdesi yere yatık olarak gelişir. Bu da bitkinin besleyici özelliğini ve lezzetini artırır. Çünkü otlatma sırasında hayvanlar besin maddesi en üstün olan çiçek ve yapraklarını yerler.
 • Büyüme özelliği olarak son derece başarılı bir şekilde toprak erozyonunu azaltır.

Çayır Üçgülü (Trifolium pratense)
Ömrü : Çok yıllık
Boy : 50-80 cm.
Ekim Oranı : 1-2 Kg.

 • Kısa ömürlü, çok yıllık, ekim nöbeti için çok uygun bir yem bitkisidir. Genellikle 3-4 yıl yaşar. Buğdaygillerle karışım şeklinde yetiştirilebilir.
 • Sulanabilen ve yıllık yağışı yüksek ve düzenli bölgelerde, otlatmak ve kuru ot amacıyla yetiştirilir
 • Ot için yetiştirildiği zaman çok değerli bir yem elde edilebilir.
 • Mer’a bitkisi olarak da çok büyük bir değere sahiptir.
 • Bitkinin köklerinde oluşan yumrucuklar, toprakta azot biriktirerek toprağı güçlendirirler.
 • Kökleri oldukça derine gider ve toprak içinde bol miktarda yayılır. Bu da toprakta organik madde birikmesine sebep olur.

Otlak Ayrığı (Agrropyron cristatum)
Ömrü : Çok yıllık
Boy: 50-100 cm.
Ekim Oranı: 2-3 Kg.

 • Çok Yıllık bir buğdaygil yem bitkisidir.
 • Aşırı otlatmaya ve çiğnenmeye çok dayanıklı bir bitkidir.
 • Soğuğa ve kurağa oldukça dayanıklıdır. Derin ve yoğun saçak kökleri kurağa dayanıklılığının nedenidir.
 • Her türlü toprakta başarıyla yetiştirilebilir.
 • Ayrıklar yalnız olarak ekilebildiği gibi, buğdaygil ve baklagil yem bitkileri ile karışık olarak da ekilebilir. Çoğu kez karışık ekimlerde verim artışı  % 100’ü geçebilir.
 • Otlak ayrığının kuru maddesinin sindirilme ve ham protein oranları diğer ayrık türlerinden daha yüksektir.
 • Otlak ayrığı çok iyi bir toprak tutucudur. Erozyon mücadelesinde de başarı ile kullanılabilir.

Kılçıksız Brom (Bromus inermis)
Ömrü : Çok yıllık
Boy : 50-100 cm.
Ekim Oranı : 2-3 Kg.

 • Uzun ömürlü, çok yıllık ve köksap (rizom) teşkil ederek gelişen bir yem bitkisidir.
 • Kuvvetli köksapları sayesinde kısa zamanda gelişerek yayılır.
 • Taban meraları için değerli bir yem bitkisidir. Köksaplı olması nedeniyle çiğnenmeye ve otlanmaya dayanıklıdır. 
 • Baklagil ve buğdaygil karışımı mera’larda yüksek verim verir.
 • Güçlü kök yapısı sayesinde iyi bir toprak koruyucudur.
 • Otlatmak için bitkinin iyice gelişmesini ve tutunmasını beklemek gerekmektedir.

Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata)
Ömrü : Çok yıllık
Boy : 60-120 cm.
Ekim Oranı : 2 - 3 Kg.

 • Uzun ömürlü, çok yıllık, büyük yumaklar teşkil ederek gelişen yem bitkisidir.
 • Kuraklığa dayanıklıdır.
 • Ilıman ve yağışlı yerlerde bol verim vermesi, biçimden sonra hızla gelişmesi nedeni ile yaygın olarak tarımı yapılmaktadır.
 • Ot verimi oldukça yüksek ve kalitesi iyidir. Mer’alarda baklagillerle birlikte kuru ot elde etmek veya otlatmak amacı ile yetiştirilir. 
 • Hemen her toprakta yetişebilse de tınlı ve killi, iyi drenajlı ve verimli topraklarda iyi gelişir.
 • Gölgeye karşı çok toleranslıdır. Bir çok bitkinin gelişemediği gölge alanlarda oldukça iyi gelişir.

Çayır Kelp Kuyruğu (Phleum pratense)
Ömrü : Çok yıllık
Boy : 50-120 cm.
Ekim Oranı : 2-2,5 Kg.

 • Uzun ömürlü, çok yıllık yumak şeklinde gelişen bir yem bitkisidir.
 • Sulu şartlarda yem bitkileri içinde en verimlilerinden birisidir.
 • Soğuğa dayanımı iyidir. Taban ve nemli yerlerin bitkisidir. 
 • Otu yumuşak ve hayvanlar için lezzetlidir.
 • Enerji değerinin yüksek olması nedeniyle tüm hayvanlar için iyi bir yem kabul edilmiştir.
 • Verimli ve adaptasyon gücü yüksek, protein oranı ve enerji değeri iyi olan bir yem bitkisidir.

Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus)
Ömrü : Çok yıllık
Boy : 50-100 cm.
Ekim Oranı : 2-2,5 Kg.

 • Çok yıllık bir baklagil yem bitkisidir.
 • Kıraca oldukça dayanıklıdır.
 • Drenajı zayıf, tuzlu ve alkali, verimsiz topraklarda yetişebilir.
 • Tuzluluğa dayanıklıdır.
 • Özellikle otlatma amacıyla tek başına ve karışım olarak ekilebilir.
 • Otu lezzetli ve besin değeri yüksektir.

Çayır Yumağı (Festuca pratensis)
Ömrü :
 Çok yıllık
Boy : 50-100 cm.
Ekim Oranı : 3-4 Kg.

 • Kış dayanımı ve ot verimi yüksek çok yıllık buğdaygil yem bitkisidir.
 • Kuraklığa dayanıklıdır.
 • Buğdaygil ve baklagil karışımlarında yüksek verimli iyi bir mera bitkisidir.
 • Kök derinliği yüksek olduğundan iyi bir erozyon önleyici bitkidir.

Kırmızı Üçgül (Trifolium incarnatum)
Ömrü :
 Tek yıllık
Boy : 50-100 cm.
Ekim Oranı : 4-5 Kg.

 • Her türlü iklim ve toprak şartlarına uyum sağlayan, kurağa ve soğuğa dayanıklı iyi bir yem bitkisidir. Erken sonbaharda ekimi yapılabilir.
 • Verimlidir. 
 • Lezzetli ve besleyici bir bitki olarak, sonbahar ve ilkbahar otlatmalarına çok uygundur.

Arı Otu (Phaselia tanacetifolia)
Ömrü : Tek yıllık
Boy : 50-100 cm.
Ekim Oranı : 2-3 Kg.

 • Çok kaliteli balı olan bu bitki, iyi bir mera bitkisi olmasının yanında, yeşil gübre bitkisi ve tıbbi bitki olarak da yetiştirilmektedir. Kışları sert geçen bölgelerimizde ilkbahar ekimi yapılmalıdır.

Çayır Düğmesi (Potaryum Songisorba)
Ömrü : Çok Yıllık
Boy : 50-80 cm.
Ekim Oranı : 2 Kg.

 • Yaprak birleşik yaprak formunda, kenarları dişlidir, Meyveleri yumurta şeklinde dört köşeli, rengi açık kahverengiden koyu kahverengiye kadar değişir.

Tarımsal Özellikleri :
Mera ıslahı ve suni mera tesisinde kullanılan çok yıllık bir bitkidir, Yeşilliğini yaz boyunca devam ettirir, Yalın olarak yetiştirildiğinde 3 kg/da tohumluk kullanılır, Kıraç şartlarda adi otlak ayrığı, koyun yumağı ve çayır düğmesi ile kurulacak suni merada sırasıyla 0.6-0.4 ve 2.0 kg/da tohumluk kullanılır.

Verim Özellikleri :
Kıraç koşullarda ilk yılda iki biçimde, ortalama 800 kg/da yeşil ot verir.

Hastalık ve Zararlı Durumu : 
Küllemeye oldukça dayanıklıdır, Korunganın kök zararlılarından etkilenmektedir.

Teknolojik Özellikleri :
Kuru otunda, %15.5 ham protein, %18.5 ham selüloz, %3.0 ham yağ bulunur. 1000 tane ağırlığı 12-14 kg arasında değişir.

Italian Ryegrass

Italian Ryegrass yeşil ot verimi yüksek ve hazmolma yeteneği bakımından mükemmel bir yem bitkisidir. Orta verimdeki hayvanları tek başına besleyebilen eşsiz bir kaba yemdir. Italian Ryegrass yem bitkisi kışlık serin mevsim bitkisidir. Sonbahar ve ilkbaharda gelişir. Ilıman bölgelerde kış mevsiminde de büyüme gösterir.

Ryegrass otundan bir inek 150 kg yiyebilir. Hayvanlarda çok yüksek et ve süt artışı sağlar. Italian Ryegrass yetiştiriciliği son yıllarda hızla çoğalmaktadır. Italian Ryegrass yem bitkisi tohumundan dekara 5kg tohum ekilir. Ilıman bölgelerde sonbaharda, sert iklim bölgelerinde erkenci ilkbaharda ekilir. Etiketler: Italian Ryegrass tohum fiyatı, Italian Ryegrass ekimi, Italian Ryegrass tohumu, Italian Ryegrass tohum fiyatları, Italian Ryegrass özellikleri, Italian Ryegrass ekimi nasıl yapılır.


 

Maralfalfa Yem Bitkisi Tohumu:

Güney Amerika kökenlidir. Latince ismi "Pennisetum Purperum"dur. Çok yüksek besin ihtiva eden slajlık bir yem bitkisidir. Ekimi yapıldıktan 45 sonra biçime gelir. Biçim yapıldıktan sonra da birçok kez tekrar biçime gelir. Sezonda 3 defa biçim yapılır. Melez bir bitki olan Maralfalfa 3-4 metre boya ulaşabilir. Dekardan 30 tona kadar bir biçimde ot alınır. Maralfalfa 3 yıllık bir bitkidir. Birim alanda en çok verim veren yem bitkisi olması sebebiyle yem bitkileri için geniş araziler ekmeye lüzum kalmamaktadır. Hayvancılığı ayağa kaldıracak bu yem bitkisini ilk defa Türkiye'de firmamız gündeme getirmiştir. Türk hayvancılığına çok büyük katkıları olan firmamız, Maralfalfa'yı da ülkemize getirebilmek için büyük çaba sarfetmektedir. Maralfa'yı ülkemize getirmeyi başardıktan sonra hızla tüm ülke geneline yayacaktır.

Chiko Yem Bitkisi:
5-7 yıllık bir yem bitkisidir. Tek başına ekilebilindiği gibi çayır mera karışımları içerisinde de ekilebilmektedir. Besleyici özelliği çok yüksektir. Hayvanlar severek yer. %10-32 arasında protein değerleri vardır. Sindirilmesinde sorun yok %95 oranında sindirimi vardır. Yazlık bir yem bitkisidir. Dekara 1.5 kg ekilir. Uzun yıllardır var olan bir bitkidir. Orta Avrupa kökenlidir lakin Yeni Zelanda'da ıslah edilmiştir.


Plantain Yem Bitkisi 

Çok yıllık bir yem bitkisidir. 3-5 yıl tarlada kalır. Tek başına ekilebileceği gibi beyaz üçgül ve çayır üçgülüyle birlikte ekilebilir. Ayrıca mera karışımlarında da kullanılır. Kuraklığa son derece dayanıklı bir yem bitkisidir. %23 ham protein oranına sahiptir. Plantain yem bitkisini ülkemize kazandırmak için firmamız yoğun çaba harcamaktadır.


RODOS OTU

Rodos otu ılıman ve yarı kurak iklim bölgelerine adapte olabilen sıcak mevsim yem
bitkileridir. Rodos otu genellikle otlatma ve kuru ot üretimi amacıyla yetiştirilmektedir.
Stolonlarıyla sürünücü bir özellik gösterdiği için iyi bir toprak örtüsü oluşturmakta ve etkin
bir şekilde erozyon kontrolü sağlamaktadır. Tuzlu alanların ıslahında kullanılabilmektedir.
Bitki kuvvetli kök sistemine sahip olması nedeniyle kurağa oldukça dayanıklı olup, 650-750
mm yağış alan bölgelerde oldukça iyi gelişmektedir. Ortalama 6480 kg/da yaş ot verimi ve
1800 kg/da kuru ot verimine sahip çok biçimli çok yıllık bir buğdaygil olan Rodos otu saf ve
karışım halinde üretimi yapılabilmektedir. Yapılan çalışmalar Rodos otu ve yoncanın karışım
şeklinde yetiştirilmesinin Rodos otunun verimini artırdığını göstermiştir. Sulu şartlarda ömrü
4-5 yıldır. İlk yıl minumum 2-3 biçim, ikinci ve üçüncü yıl 5-6 biçim, dördüncü ve beşinci
yıllarda ise 3-4 biçim alınabilir. Ortalama %35 ADF, %67 NDF ve %11 ham protein oranına
sahiptir. Tohumları oldukça küçük olan Rodos otu bitkisinde ekimde 100-400 gr/da tohum
kullanılır; ekim derinliği ise en fazla 2 cm olmalıdır.
Rodos otu (Chloris gayana) ilkbahar ve yaz dönemlerinde aktif olarak gelişmektedir.
Bu türün minimum ve optimum düzeyde gelişmesi için ihtiyaç duyduğu sıcaklık 8-40 °C
arasında değişmektedir. Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgeler, sulanan alanlarda uzun
yeşil kalma süresine sahip, bölgeye adapte olabilen, optimum gelişmesini 25 °C’nin üzerinde
gösteren, yüksek verimli bir sıcak mevsim buğdaygil yem bitkisi olan Rodos otunun
yetiştirilmesi için oldukça uygundur.