22/09/2022
2412

En Verimli Ot Tohumu

En verimli ot tohumları sırasıyla silajlık soya, İtalyan ryegrass, 5 li karışım mix yem bitkisi, yapay çayır mera, ot tipi teff grass, şeker sorgumu, silajlık mısır ve sorgum sudan otudur.

İlkbahar ve yaz aylarında ekilen en verimli ot tohumlarının başında silajlık soya gelmektedir. Yem fiyatlarının ülkemizde 300 – 350 liraları bulması sonucunda çiftçinin silajlık soya ekmesiyle birlikte yem maliyetlerinden %75’e kadar tasarruf sağlanmaktadır. Silajlık soya tohumu dekara 8 kg ekilir. Dekardan 6 – 6.5 ton silaj verir. İçerisinde bulundurduğu %22’ye varan protein ile hayvanlarda et ve süt artışı sağlamaktadır. Silajlık soya tarımını silajlık mısırla beraber yapılmasını tavsiye etmekteyiz. Silajlık soya ve silajlık mısır ekilmeden önce arazi ikiye bölünür ve bir parsel silajlık soya bir parsele silajlık mısır ekilir. Hasat sonrası yapılan soya mısır karışım silajında, soyadan protein ve mısırdan enerji elde edilir.

İlkbahar sezonunda ekilen bir başka en verimli ot tohumlarından birisi de ot tipi teff grasstır. Firmamızın ilk kez Türkiye’ye kazandırdığı ot tipi teff grass yazın arazilerin boş kalmasını önleyen çiftçilere yeşil ot sağlayan bir yem bitkisidir. Dekara 1.5 kg ekilir. Sonbahara kadar 3 – 4 defa biçimi yapılmaktadır. Ot tipi teff grass biçime otlatmaya uygundur. Yemden tasarruf için stratejik öneme sahip yem bitkileri arasındadır.

En verimli ot tohumlarının içine sorgum sudan otunu da ekleyebiliriz. Dekara 3 - 5 kg ekilen sorgum sudan otu ilkbahar aylarından itibaren ekimi yapılmaktadır. 70 cm’in altında otlatmayı tavsiye etmiyoruz içinde prusik asit bulundurduğu için. Sorgum sudan otu 3 metreye kadar boy yapabilir, dekardan 15 tona kadar silaj verir hem otlatmaya hem biçime uygundur. Yazlık bir yem bitkisidir. 3 – 5 defa biçilir.

Şeker sorgumu da ilkbaharda ekilen en verimli ot tohumlarındandır. Şeker sorgumu firmamızın talebiyle 2022 yılında ilk kez Tarım Bakanlığına tescili yaptırıldı. 2023 baharında ilk kez Türkiye’de olacak. Dekara 1.5 – 2 kg ekilir. 3 metre rahatlıkla boy yapar. 2 defa biçilir sezonda. Tatlı sorgum dekara 15 tona kadar silaj verir. Biçime ve otlatmaya da uygundur. Hayvanlarda sorgum sudan otuna göre besleyici özelliği daha yüksektir.

5’li karışım en verimli ot tohumlarının başında gelen bir yem bitkisidir. Dekara 15 kg ekilir. 4.5 – 5 ton silaj 1 – 1.5 ton kuru ot verir. Toprağa yoğun azot organik kuru madde bırakır.

Çayır mera dekara 6 kg ekilir. Ticari olarak ilk kez 1999 yılında firmamız Türkiye’ye tanıtmıştır, yaymıştır. En az 5 yıllıktır. 12 ay yeşil kalan mera karışımlarımız mevcuttur. En verimli ot tohumları içinde mera karışımımız önemli yer tutar.

İtalyan reygras da sonbaharda ekimi yapılan en verimli ot tohumlarındandır. Ryegrass , İtalyan çimi 1999 yılında ilk kez firmamız ülke geneline tanıtım ve yayım çalışmasını yapmıştır. %20 nin üzerinde ham proteini vardır. Besleyici özelliği çok yüksektir. Hem otlatmaya hem kuru ot yapmaya hem de silaj yapmaya uygundur. Hayvan beslemede eşsiz bir kaba yem bitkisidir.

En verimli ot tohumu çeşitleri konusunda firmamızdan destek alabilirsiniz.

0532 266 40 41 – 0530 300 52 73 – 0322 239 88 08 – 0322 239 88 09