09/01/2020
20298

İKİNCİ ÜRÜN YEM BİTKİLERİ

İkinci Ürün Yem Bitkileri

İkinci ürün yem bitkileri buğday, arpa hasatından sonra Haziran, Temmuz ekilir. İkinci ürün yem bitkileri tohumlarının başında ot tipi Teff Grass gelir. Teff Grass dışında Silajlık Mısır, Silajlık Soya ve Sorgum-Sudan otu gelir.

İkinci ürün yem bitkilerinin en çok tercih edileni ot tipi Teff Grass’tır. İkinci ürün olarak buğday, arpa hasatından sonra ikinci ürün olarak kolaylıkla ekilir. Dekara 1kg ekilir. Ekim ayına kadar yaz boyunca 3-4 defa biçilir. Çok yüksek proteinli yeşil ve kuru otu olur. Protein değerleri yeşilinde %15-20, kurusunda %9-14’tür.


İkinci ürün yem bitkilerinden bir taneside Sorgum-Sudan otudur. Dekara 3-5 kg ekilir. Yaz boyu 3-5 defa biçilir. 70 cm boya ulaşmadan hayvanlara yedirilmez. Çünkü bünyesinde prusik asit bulundurmaktadır. Otlatarak ve silaj yapılarak değerlendirilir.


İkinci ürün olarak en çok ekilen yem bitkilerinden birisi de Silajlık Mısırdır. Silajlık Mısır dekardan 5-10 ton silaj verir. Silajlık mısır hayvanlar için çok değerli enerji taşıyan bir kaba yem bitkisidir. Silajlık mısırın proteinini yükseltmek için silajlık soya ile birlikte ekilir. Eş parçalara ekilen mısır ve soya biçilirken sıra sıra biçileceği için karışmış olur. Silajlık mısırın %6-7 olan proteini bu karışım silaj ile %16-17’ye çıkarılmış olur. Bu karışımla silajlık mısır mükemmel bir yem olur.


İkinci ürün yem bitkilerinden bir diğeride Silajlık Soyadır. Silajlık soyadan dekara 10 kg ekilir. Silajlık soya ikinci ürün olarak silajlık mısır ile birlikte ekilir. Türk mühendislerinin geliştirdiği silajlık soya yüksek protein içerir. Silajlık soya, silajlık mısır ile birlikte ekildiğinde mısırın %6-7 proteinini %16-17’ ye çıkartır. Bu protein oranıyla hayvanlara fabrika yemi verilmesine gerek kalmamaktadır.


Birinci ürün, ikinci ürün tüm yem bitkileri tohumları fiyatları için detaylı bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

      Torunoğlu Tohumculuk:
0 (322) 239 88 08 - 0 532 266 40 41