05/04/2022
4825

Silajlık Soya Tohumu

Silajlık Soya Tohumu 

Son yıllarda silajlık soya tohumu yembitkileri açısından kendisinden sıkça bahsettirmektedir. Silajlık soya tohumunun bu bahsedilişi yüksek proteine sahip oluşu nedeniyledir. Silajlık soyadaki bu yüksek rakamda ki protein soyayı hayvan besleme konusunda inanılmaz bir yem bitkisi olarak öne çıkarmaktadır. Silajlık soyayla hayvanlarını besleyen çiftçiler daha yüksek verim düzeylerine ulaşmaktadırlar. Silajlık soyayla beslenen hayvanlar kuvvetli olur. Bir çok sindirim ve metabolik hastalığa yakalanmazlar.

Silajlık soya tohumu firmamızın yaptığı yoğun yayım ve tanıtım çalışmaları neticesinde son 10 yılda Türk çiftçisinin gündemine gelmiştir. Türkiye’nin tüm bölgelerinde mısırın yetiştiği her yerde silajlık soya tohumu da ekilebilir verim alınabilir. Silajlık soya Tarım Bakanlığı’na ait uzun uğraşlarla ıslah ve tescili yapılmış çok stratejik bir yem bitkisidir. Dünyada son yıllarda hayvansal üretime ciddi bir yöneliş ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda hayvansal ürünlere talep de hızla artmaktadır. Artan hayvansal gıda talebini karşılamak için ülkelerin hayvancılık sektörü için kaba yem üretmeleri bir zorunluluktur. Ülkemizde de kaba yem konusunda büyük sorunlarımız büyük açıklarımız mevcuttur. Toplam arazi varlığımızın en az %25’ini yem bitkisi ekilişlerine ayırmak durumundayız. Yem bitkileri içerisinde de silajlık soya en yüksek protein içeriğine sahip kaba yem bitkilerinden bir tanesidir. Soya küspesinde %46-48 ham protein bulunmaktadır. Silajlık soyada da %24,5’a kadar ham protein alınabilmektedir. Silajlık soya verimi 1 dekar arazide   4.5-6 ton silaj, 1.5-2 ton kuru ottur.

Silajlık soya tohumu 90 günlük bir yem bitkisi çeşididir. 90 günlük silajlık mısırlarla uyumludur. Silajlık soya havalar ısındığında hem birinci ürün olarak hem de ikinci ürün olarak tarımı ve yetiştiriciliği yapılmaktadır. Tarla silajlık mısır ekerken ikiye bölünür. Bir kısmına silajlık soya bir kısmına silajlık mısır şeklinde ekim yapılır. Silajlık soya, silajlık mısır ekimi karışık vaziyette yapılamaz. Karışık ekildiğinde silajlık soyaya ve silajlık mısıra yabani ot ilaçları atılamaz. Aynı zamanda silajlık soya karışık ekimde mısırın içinde gölgede kalır ve boğulur yeteri kadar fasulye tutamaz.

Silajlık soya tohumu 90 günde silaj makineleriyle hasat edilir. Silaj yapma aşamasında kaliteli inekulant kullanılırsa daha kaliteli bir silaj elde edilir. Soya silajı mısır silajına göre daha yüksek fiyatlara yaklaşık %80-100 alıcı bulmaktadır. Çünkü çok yüksek protein içerikli bir silajdır. Yemdeki GDO’lu protein gibi değildir silajlık soyanın proteini. Silajlık soya GDO’suz natürel bir protein kaynağıdır. Silajlık soya hazır yeme, fabrika yemine bağımlılığı en kötü şartlarda %50’nin altına düşürmektedir. Hatta %75 oranında yemden tasarruf sağlayan birçok çiftçimiz mevcuttur. Bazı küçük çiftçiler silajlık soya mısır karışımını hayvanlarına 20 kg vererek dışardan hiç fabrika yemi almamaktadır.

Silajlık soya tohumu satın almak için Torunoğlu Tohumculukla iletişim kurabilirsiniz.