21/12/2019
7304

Ülkelere Göre Yem Bitkisi Ekim Alanları

Ülkemiz hayvancılığının kaba yem açığını kapatmak için Türkiye arazi varlığının en az %25-30 yem bitkisi tohumları ekilişleri yapmak gerekmektedir. Yukarıda ki tablo incelendiğinde durumumuzun hiçte iç açıcı olmadığı ortaya çıkmaktadır. Hayvancılığımızın tekrar şahlanabilmesi için yem bitkisi ekim oranlarının hızla arttırmamız, kaba yem açığımızı kapatmamız gerekmektedir. Kaba yem noktasında da ülkemize yem bitkisi sektöründe öncülük yapan bir firma olarak kaliteli kaba yem üretiminin arttırılması konusunda yoğun çaba sarf etmektedir.  
 


Dünyada Mera Alanları

ABD:
► Mera arazilerini büyük ölçekli olarak özel kişiliklerin mülkiyetinde bulunmaktadır. Federal Devlete ait araziler eyaletlere ve çiftçilere dağıtılmış, şahıslardan sembolik ücretler talep edilmiş veya karşılıksız olarak verilmiştir. 
► Ülkenin toplam arazi varlığı içindeki oran %27
► Hayvanların tükettiği kaba yemin; %40' ı meralar, %20' si tarla tarımı kapsamında yer alan yem bitkileri üretimi ve %40' da yoğun yemler.


Avrupa Birliği Mera Alanları

AB mera alanı 181 milyon ha;

11.5 milyon ha ile İngiltere,
11.1 milyon ha ile İspanya,
10.0 milyon ha ile Fransa,
4.9 milyon ha ile Almanya, 
4.5 milyon ha ile Romanya,
4 milyon ha ile İtalya

► Avrupa Birliği ülkelerinde meralar, hem hayvanların kaba yem kaynağı hem de çevre korumada çok önemli doğal kaynaklar olarak algılanmakta, ekolojik koşulların ve özellikle yağışın elverişli olması nedeniyle pek çok ülkede meralar yüksek girdi kullanımıyla çok verimli ve karlı işletmeler olarak değerlendirilmektedir.
► Çoğunluğu özel mülkiyette olan meralar, uzmanlaşmış hayvancılık işletmeleri tarafından bilimsel esaslara uygun olarak korunup kullanılmaktadır. 
► Hayvanların yemi;
          İrlanda'da %97' si
         İngiltere'de %83' ü 
         Fransa'da %71' i 
         Hollanda'da ise %54' ü meralardan karşılanmaktadır.