18/08/2021
4026

Yapay Çayır Mera Yem Bitkileri Nelerdir?

Çok yıllık mera bitkileri hayvan besleme açısından mükemmel kalitede ot üreten bitkilerdir. Hayvanların beslenmesi için olmazsa olmaz yem bitkilerinin başında çok yıllık mera bitkileri gelir. Çok yıllık mera bitkileri birbiriyle uyumlu uzun ömürlü yem bitkileridir.

Yapay çayır mera yem bitkileri şunlardır:
Korunga (Onobrychis Sativa): Korunga çok yıllık baklagil grubunda yer alır. 3 – 4 yıl ömrü olan mera karışımlarında yer alan bir yem bitkisidir. Korungayı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar severek tüketirler. Besleyici özelliği çok yüksektir. Ayrıca korunga arıcılıkta ve bal üretiminde de önemli sayılacak bir kaba yem bitkisidir.
Ak üçgül (Trifolium Repens): Ak üçgül tohumu da uzun yıllık ömrü olan baklagil sınıfından bir yem bitkisidir. Yapay çayır mera yem bitkisi karışımlarında çok önemli bir yere sahiptir. Basmalara son derece dayanıklıdır ve kardeşlemesi oldukça yüksektir.
Ot tipi Kamışsı Yumak (Festuca Arundinacea): Yumak şeklinde geliştiği için kamışsı yumak ismini almıştır. Kuraklığa ve sıcaklığa dayanıklı bir mera bitkisidir. Uzun ömre sahip olduğu için meraların vazgeçilmez yem bitkisidir. Hayvanlar sıkıntısız şekilde tüketirler.
Çayır üçgülü (Trifolium Pratense): Çayır üçgülünün de protein değeri yüksektir. Çok yıllık bir yem bitkisi çeşidi olduğundan dolayı mera karışımlarında kullanılması tercih edilir.
Kılçıksız Brom (Bromus İnermis): Ülkemizde tescilli çeşit olmadığı için orijinal kılçıksız bromu mera karışımlarımızda kullanamamaktayız. Yapay çayır meralarda tercih edilir.
Domuz ayrığı (Dactylis Glomerata): Suni mera karışımlarının olmazsa olmazı domuz ayrığı yem bitkisidir. Yüksek boylu, besleyici özelliği yüksek bir kaba yemdir. Çok yıllık bir yem bitkisidir. Hayvanlar iştahla tüketirler.
Gazal Boynuzu (Lotus Corniculatus): Gazal boynuzu çok yüksek fiyatlara sahip olduğu için, mera karışımlarında az miktarda kendine yer bulmuştur. Otlatmaya müsait olan bu yem bitkisi mera karışımlarında tercih edilmektedir.
Çayır Kelp Kuyruğu (Phleum Pratense): Çayır kelp kuyruğu tohumu yapay çayır mera yem bitkileri arasında kullanılan bir yem bitkisidir. Lezzetli bir tadı vardır. Otlatmaya müsait yüksek boylu bir yem bitkisi çeşididir.
Ot tipi İngiliz Çimi (Lolium Perenne): İngiliz çimi mera karışımlarında sıkça kullanılan bir yem bitkisidir. Serin mevsim uzun yıllık bir kaba yemdir. Çok sıcaklarda dayanımı düşüktür. Hayvanlar iştahla tüketirler.

Bunlardan başka birçok yem bitkisi çeşitleri de, yapay çayır mera yem bitkileri arasında kendisine yer bulabilmektedir.1999 yılından beri, yapay çayır mera yem bitkisini ticari olarak Torunoğlu Tohum firma sahibi Cengiz Torun tüm Türkiye’ye ve KKTC’ye tanıtmış ve yayım çalışmasını yapmıştır.

Çayır Mera Yem Bitkileri

Çayır mera yem bitkileri yukardaki şekilde sıralanabilir. Çayır mera yem bitkileri hayvan beslemenin en temel taşıdır. Dünya’da ucuza hayvan beslemenin yapıldığı ülkelerde en çok ekilen yem bitkilerinin başında gelmektedir. Biz hayvanlarımızı doğal meralardan alıp, kapalı ahırlara mahkum ettik.

Hayvanlar yapay ve doğal meralarda otlatmayı unutup, fabrika yemleriyle hayvanlarımızı beslemeye başladığımız günden bugüne hayvan yetiştiricilerinin iki yakası bir araya gelmemiştir. Yüksek yem girdileri nedeniyle, hayvancılık iflasın eşiğine gelmiştir. Fabrika yemlerinden kurtulmanın yolu tarlalarımıza yapay mera yem bitkileri ekmekten geçmektedir.Çayır Mera yem bitkileri hakkında detaylı bilgi almak ve çayır mera yem bitkileri fiyatlarını öğrenmek için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Torunoğlu Tohumculuk 0532 266 40 41 – 0322 239 88 08