10/09/2022
1574

Yem Bitkisi

Yem bitkisi geviş getiren hayvanların ve atların beslenmesi için yaşamsal öneme sahip tarımı ziraati yapılan bitkilerdir. Yem bitkisi olmadan hayvanlar yaşayamazlar. Yaşamsal öneme sahip bir bitkidir. Yem bitkisiyle beslenerek hayvanlar yaşayabilir ama sadece fabrika yemiyle beslenerek yem bitkisi olmadan yaşayamazlar ölürler. Yem bitkisi konusunda Torunoğlu Tohumculuk Türkiye’de bir inanılmazı gerçekleştirmiştir. Ryegrass yem bitkisi, teff grass yem bitkisi, silajlık soya yem bitkisi, yapay çayır mera yem bitkisi çeşitlerini 1999 yılından bu tarafa yoğun bir gayret sarf ederek ülkemize kazandırmış ve yurt geneline yaymıştır.

Kışlık yem bitkisi tohumlarının başında ryegrass gelir. Ayrıca yapay çayır mera ve 5 li karışım yem bitkisi gelmektedir.

Yazlık yem bitkisi tohumlarının en başında ot tipi teff grass, silajlık soya, silajlık mısır, sorgum sudan otu ve ülkemize 2023’te getireceğimiz şeker sorgumu gibi bitkiler gelmektedir.

Susuz yetişen yem bitkisi 5 li karışım mix, korunga ve reygras gelir.

Çok yıllık yem bitkisi olarak yapay çayır mera, korunga, rodos otu, chicory gelir. Rodos otu ve chicoryi henüz ülkemize kazandıramadık ama çalışmalarımız devam etmektedir.

Yem bitkisi ekiliş oranı ülkemizde %10 lar civarındadır. Avrupada bu oran %25-30 aralığındayken, Avusturalya ve Yeni Zelanda da %50 düzeyindedir. Türkiyemizin hayvancılıkta mesafe alabilmesi için yem bitkisi, kaba yem ekilişlerini arttırmak zorundadır. Dünyada rakip ülkelerle hayvancılıkta rekabet edebilmemiz için yem bitkisi ekiliş yüzdelerini hızla arttırarak hayvan beslemeyi masrafsız ucuza getirmek zorundayız. Fabrika yemlerinin bugünkü fiyatları göz önüne alındığında hayvan beslemek ve kar elde etmek asla mümkün değildir.

Hayvanların doğası gereği ana besin kaynağı ottur. Otla hayvanlar ucuza beslenir ve sağlıklı olurlar.

10 dekar ve üzeri yem bitkisi ekilişlerine Tarım Bakanlığı tarafından yem bitkisi desteklemesi verilmektedir. Yem bitkisi ekili arazilere yem bitkileri yoğun azot ve organik madde bırakmaktadır. Dolayısıyla gelecek sezonda ekilen mahsüllerde ciddi bir verim artışı olmaktadır. Ayrıca gübreden de tasarruf edilmektedir. 

Yem bitkisi konusunda sektörün öncü firması olan Torunoğlu Tohumculuğa başvurarak sizde kazançlı bir hayvancılıkla tanışabilirsiniz.

0532 266 40 41 – 0322 239 88 08 – 0322 239 88 09